Йөрээлдер

АНЫЯК ЭР КИЖИГЕ ЧАГЫГ ЙӨРЭЭЛ

Узун чаштыг болсун, 
Удаан чыргалдыг болсун, 
Дергизи көвей болсун, 
Чуртталгазы эки болсун, 
Чажы узун болсун, 
Чаяаны бады болзун,
Ак баштыг буурул болсун, 
Адыл малы көвей болсун, 
Алышкы-өөрү көвей болсун, 
Авазынга, ачазынга дузазы улуг болсун, 
Күзелин күүсеткен эрдем-билиглиг болсун, 
‘Чор’ дээн черинге чоруур, 
‘Тур’ дээн черинге турар, 
Эрестиг оглу болсун. 
Бажының кырынга ак хар чагбаанда, 
Башкы-мурнуу төрелдерин азыражып чоруур, 
Улуг эргелиг, хүндүткелдиг

АНЫЯКТАРГА ЙӨРЭЭЛДЕР     

18.  Серээ мөгенниг тевелиг болзун,
Сескигир баштыг уруглуг болзун, 
Дөрүң бажы шыргай болзун, 
Дөжээң ишти сазыг болзун, 
Эжииң аксы дожаң болзун! 
   
19.  Узун-чаагай чаштыг,
Удаан-чаагай чыргалдыг,
Кей-аъдың киискип,
Кежик-буяның делгереп чорсун! 

АЪТКА ЙӨРЭЭЛ

Эрниң чүрээ тайбаза, 
Эртинениң чүрээ чүге таяарыл! 
Ой черни ойбаңнадыр бастырып,
Кыр черни кыйыксыдыр бастырып, 
Хара шириктиг черни,
Хуюксудур бастырып, 
Чыраа тырткан чүгүрүк иргин, 
Чымчак чаагай чонактыг иргин.
Тоолай кептиг халыштыг иргин,
Доозунундан келген иргин.
Кожуун-чуртун көлзеткен иргин, 
Кошкап тургаш келген иргин.
Аалдың экизинге кирген, 
Аъттың экизи төрээн иргин. 
Оолдуң экизи маңнай өөрүген иргин.
Чүгүрүк төрээн маңаа болду,
Чүгүрүп келген аалга болду.

Кей-аъдыгар киискип

Кей-аъдыгар киискип, 
Кежик-буяныгар делгереп, 
Доткар чүгүгерни
Хан-Хурмусту адагар дозуп, 
Четкер чүгүгерни 
Он үш Алдай иегер дозуп чорсун! 
Кей-аъттыг, алдын солаңгы кептиг
Арыг-силиг хамгаалап чорсун!
Узун чаштыг болгар, 
Удаан чыргалдыг болгар, 
Ажы-төлүм, чөөк, курай-курай! 
    

ЭР КИЖИГЕ ЙӨРЭЭЛ

Чүгенин тудуп үнерде,
Чүгүрүк-чыраазын хайрлап чорсун!
Аргамчызын тудуп үнерде,
Аргымак-докшунун хайрлап чорсун!
Эзерин тудуп үнерде,
Эмдик-чаагай аргымаан хайрлап чорсун!
Шыйтызын тудуп үнерде,
Сыын-мыйгаа доктаап турзун!
Халээбирин чүктеп үнерде,
Хара-буурул тарбааны,
Тайганың аърга ийик мээзинге
Хайтыгайнып, эдип доктаап турар болсун!
Карбиинин чүктеп үнерде,
Хара-буурул кошкары каңгайып,
Тайгазынга доктаап турар болсун!
Чүскүк тудар уруглуг,
Ок-ча тудар оолдуг,
Онча-бүрүн менди,