Мал төлүн козарга чугаалаар сөстер

Хураган алзырда:

1. Хой-гоо, хой-гоо, хой-гоо, хой-гоо, хой-гоо,
  Хой-гоо, хой-гоо, хой-гоо, хой-гоо, хой-гоо!

2. Доогу-доогу, доогу-доогу, доогу-доогу,
  Доогу-доогу, доогу-доогу, доогу-доогу.

3. Дүт-чүү, дүт-чүү, дүт-чүү,
    Дүт-чүү, дүт-чүү, дүт-чүү!