Маадырлыг тоолдар

БӨГЕ-САГААН-ТООЛАЙ

Эрте бурунгу шагда, бистиң бо тыва чуртка үш алышкы туруп тур ээ. Оларның эң бичиизин Бөге-Сагаан-Тоолай-оол деп адаар турган иргин. Ачазы-даа чок, авазы-даа чок үш оол чурттап чораан-дыр. Ол чурттап чорда, оларның эң экизи Бөге-Сагаан-Тоолай-оол болган. Ол канчаар-даа аргажок аң-мең адып, ооң алгы-кежинден кевин даарап, өгнү септеп-селип, өөн өрү тыртып чоруур болган.
Ийи агазы чүнү-даа кылбас, чалгаа оолдар бооп-тур.